Voor dit aanbod is een bijzondere regeling beschikbaar.

De gemeente zorgt ervoor dat jouw afval wordt opgehaald en verwerkt. Om dit mogelijk te maken, betaal je belasting, namelijk de afvalstoffenheffing. Wist je dat het in sommige gevallen mogelijk is om kwijtschelding van de afvalstoffenheffing aan te vragen? Dit betekent dat je de afvalstoffenheffing niet hoeft te betalen.

Vraag het aan

Om kwijtschelding van de afvalstoffenheffing aan te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je inkomen is bijvoorbeeld op of onder bijstandsniveau hebben en je hebt geen spaargeld. Bekijk voor de volledige voorwaarden het document aan de rechterkant. Je kunt de kwijtschelding aanvragen bij de Regionale Belasting Groep via https://www.derbg.nl/kwijtschelding/ of telefonisch via 088 291 11 99. Houd hierbij de aanslag die je hebt ontvangen waarop staat hoeveel afvalstoffenheffing je moet betalen bij de hand. De Regionale Belasting Groep checkt dan je gegevens bij verschillende instanties. Binnen 2 maanden ontvang je de beslissing of je kwijtschelding krijgt.

Menu