Voor dit aanbod is een bijzondere regeling beschikbaar.

Een waterschap zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen wateroverlast en overstromingen, bijvoorbeeld door te zorgen voor sterke dijken en kades. Hiervoor betaal je waterschapsbelasting. Wist je dat het in sommige gevallen mogelijk is om kwijtschelding van een deel van de waterschapsbelasting aan te vragen? Dit kan voor het onderdeel ‘watersysteemheffing ingezetenen’. Kwijtschelding betekent dat je dat deel van de heffing niet hoeft te betalen.

Vraag het aan

Om kwijtschelding van de watersysteemheffing ingezetenen aan te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je inkomen is bijvoorbeeld op of onder bijstandsniveau en je hebt geen spaargeld. Bekijk voor de volledige voorwaarden het document ‘bijzondere voorwaarden’ aan de rechterkant van deze pagina. Je kunt de kwijtschelding aanvragen bij de Regionale Belasting Groep via https://www.derbg.nl/kwijtschelding/ of telefonisch via 088 291 11 99. Houd hierbij de aanslag die je hebt ontvangen, waarop staat hoeveel waterschapsbelasting je moet betalen, bij de hand. De Regionale Belasting Groep checkt dan je gegevens bij verschillende instanties. Binnen 2 maanden ontvang je de beslissing of je een kwijtschelding krijgt.

Menu